Jan 06, 2014 · Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Tentang Semangat Menuntut Ilmu ‎ Ibnu Thahir al-Maqdisy berkata : Aku dua kali kencing darah dalam menuntut ilmu hadits sekali di Baghdad dan sekali di Mekkah. semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu syar'i - Kajian Hadist Menuntut Ilmu Islam ... B. Hadits-hadits keutamaan/mamfaat menuntut ilmu Apabila setiap orang Islam menyadari betapa pentingnya menuntut ilmu, maka semua akan belomba-lomba mendapatkannya. Banyak mamfaat yang diperoleh oraang yang menuntut ilmu diantaranya sebagai berikut :

Jika sebelumnya kami sudah membahas adab makan dan adab tidur, maka Insyaallah kali ini akan menjelaskan bagaimana adab menuntut ilmu dalam Islam dan disertai hadits shahih. Menuntut ilmu adalah amalan mulia yang akan mempermudah penuntutnya jalan menuju Surga. "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim". (HR. Ibnu Majah. Dinilai shahih oleh Syaikh Albani dalam Shahih wa Dha'if Sunan Ibnu Majah no. 224) Orang yang Menuntut Ilmu Wajib 4 Perkara Seperti hadits di atas bahwa ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu agama, dan menurut Ibnu Qayyim, ada 4 ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim ... Hadist Menuntut Ilmu - Kali ini akan dibahas tentang dalil hadits tentang menuntut ilmu lengkap lafadz arab dan artinya. Seperti yang kita ketahui, banyak hadits hadist Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu. Ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim.