Dział "Giełda sprzętu" przeznaczony jest dla firm wod-kan posiadających zbędny im sprzęt i chcących go sprzedać.. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich Spotkanie z emerytami PWiK Rybnik W dniu 10 grudnia br. Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku spotkał się z byłymi pracownikami Spółki na dorocznym spotkaniu... Szczecinek, ul. Armii Krajowej 81. lub telefonicznie: 94 372 66 50 faks: 94 372 66 59 Pracownicy przedsiębiorstwa są do dyspozycji klientów od poniedziałku do piątku. w godz. 7:00 – 15:00. W sezonie grzewczym powiadomienia o awariach i zakłóceniach w dostawie ciepła prosimy kierować pod bezpłatny numer tel. 993.

e-mail: [email protected] . 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. „Dostawa w ramach leasingu operacyjnego 1 … Aktualności. http://woz.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-zastosowania-ustawy/zapytania-ofertowe/416-dos... Spółka posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje sprawność wodomierzy oraz ważność cech legalizacji. Monterzy PWiK wymieniają wodomierze (bez dodatkowych opłat) zgodnie z wewnętrznym harmonogramem tak, aby używane były tylko wodomierze z ważnymi cechami legalizacji.