Apoi , completam analog restul matricii in doua cicluri cu i de la la n ( liniile ) si j de la la n ( coloanele ) . Se citeste o matrice patratica a cu n linii * n coloane si elemente numere intregi sa se afiseze sirul obtinut prin parcurgerea matricii in spirala , pornind din coltul din stinga sus si deplasindu-ne circular pina in centrul ... Numere complexe 1 Numere complexe Forma algebric ă a num ărului complex z este z =a +bi , unde a şi b sunt numere reale. Num ărul a se nume şte partea real ă a num ărului complex z şi se scrie a =Re z , iar num ărul b se nume şte partea imaginar ă a num ărului complex z şi se scrie b =Im z . Simbolul i se

Scrieti algoritmul prin care pentru doua numere se calculeaza si se afiseaza suma lor. Rezolvare D.I: a, b D.Ie: S citeste a, b S = a + b scrie S Formula pentru suma primelor n numere naturale: Era o formula de determinat o suma primelor n numere la puterea p. Parca formula lui Pascal care e cu combinari.